Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Tin tức

Đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thông qua Tuần lễ Chuyển đổi số 21/08/2023 19:11

Đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thông qua Tuần lễ Chuyển đổi số

Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2022 được tỉnh tổ chức nhằm xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giai đoạn mới của Thừa Thiên Huế nhằm phát huy sức mạnh Văn hóa - Di sản, tạo ra những dịch vụ mới, các mô hình kinh tế mới cho Thừa Thiên Huế.

 • Cần chú trọng phát triển các nền tảng số
  Chính phủ số
  09/08/2023 17:09

  Cần chú trọng phát triển các nền tảng số

  Nền tảng số là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Điểm đột phá là nắm bắt cơ hội, phát triển và phổ cập thật nhanh các nền tảng số quốc gia phục vụ các nhu cầu riêng, đặc thù của người Việt Nam.

 • Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành
  Chính phủ số
  08/08/2023 14:42

  Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành

  Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành tổng số 80 nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, đã có 08/80 nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 được hoàn thành.

 • Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số đến với người dân vùng cao
  Xã hội số
  08/08/2023 14:23

  Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số đến với người dân vùng cao

  Các xã miền núi của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số - “Cuộc cách mạng toàn dân”, đi từ việc thay đổi tư duy nhận thức, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền để mang lại cuộc sống tiện ích, tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao.

 • Bước thăng hạng nhảy vọt của tỉnh Quảng Ngãi trong hoạt động chuyển đổi số
  Chính phủ số
  04/08/2023 11:40

  Bước thăng hạng nhảy vọt của tỉnh Quảng Ngãi trong hoạt động chuyển đổi số

  Trong năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự bức tốc ngoạn mục trong hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nhằm thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối toàn cầu, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát động Phong trào Chuyển đổi số.

 • Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia
  Chính phủ số
  03/08/2023 10:35

  Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia

  Việc vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ lệu dân cư trên quy mô quốc gia đã và đang được triển khai mang lại kết quả quan trọng, không chỉ làm giàu thêm Hệ sinh thái Chính phủ điện tử mà còn góp phần kiến tạo Chính phủ liêm chính, hành động, phát triển, phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh con người.

 • Kiến tạo "Niềm tin số" với Nền tảng tín nhiệm mạng
  Chính phủ số
  02/08/2023 10:15

  Kiến tạo "Niềm tin số" với Nền tảng tín nhiệm mạng

  Trong thời đại số, môi trường mạng luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro, nguy cơ khi lượng thông tin và website khổng lồ và đa dạng. Sự ra đời của nền tảng Tín nhiệm mạng góp phần kiến tạo “niềm tin số”, thúc đẩy không gian mạng phát triển an toàn, lành mạnh.

 • Hiệu quả ứng dụng "Trợ lý ảo" trong ngành Tòa án
  Chính phủ số
  02/08/2023 09:59

  Hiệu quả ứng dụng "Trợ lý ảo" trong ngành Tòa án

  Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thử nghiệm Trợ lý ảo đóng vai trò như một thư ký riêng, am hiểu pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án. Đây được coi là một bước đi có tính đột phá về chuyển đổi số trong ngành Tòa án.

 • Tổ chức tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên quy mô quốc gia
  Chính phủ số
  27/07/2023 21:07

  Tổ chức tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên quy mô quốc gia

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ “thần tốc” (khoảng 95% cơ quan, đơn vị) so với thời gian để các Cơ sở dữ liệu quốc gia trước đó đạt mức độ bao phủ tương tự.

 • PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ TẠI TỈNH QUẢNG NINH
  Chính phủ số
  27/07/2023 21:03

  PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ TẠI TỈNH QUẢNG NINH

  Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu về chỉ số cơ sở hạ tầng tại Việt Nam năm 2022. Để có được kết quả kể trên, tỉnh Quảng Ninh đã rất chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng số để thúc đẩy nền sản xuất thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số.

 • Kết quả đánh giá các Cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023
  Chính phủ số
  25/07/2023 18:00

  Kết quả đánh giá các Cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023

  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Báo cáo Sơ kết tình hình chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023 đã chỉ ra những kết quả nổi bật trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành và địa phương.

 • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ, CẤP TỈNH NĂM 2022 (DTI 2022)
  Chính phủ số
  24/07/2023 13:54

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ, CẤP TỈNH NĂM 2022 (DTI 2022)

  Tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ diễn ra ngày 12/07/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 tại địa chỉ: https://dti.gov.vn/xep-hang-2022.

 • Xây dựng nhận thức số tại thành phố Đà Nẵng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”
  Chính phủ số
  24/07/2023 13:47

  Xây dựng nhận thức số tại thành phố Đà Nẵng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”

  Thành phố Đà Nẵng thực hiện tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số qua đa dạng các kênh truyền thông với tần suất thường xuyên, liên tục để xây dựng nhận thức số cho người dân theo hướng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

 • Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023
  Chính phủ số
  21/07/2023 09:19

  Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

  Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.