Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò chủ công xây dựng Làng số

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng được kiện toàn, nâng cao toàn diện, hoạt động hiệu quả, trở thành hạt nhân lan tỏa và thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh. Lực lượng này tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, góp phần đẩy nhanh quá trình phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến người dân.


Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số