Thông tin liên hệ

Email

ubqg.cds@mic.gov.vn

Địa chỉ

Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại

(024) 3782 1766