Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Chính phủ số

 • Bước thăng hạng nhảy vọt của tỉnh Quảng Ngãi trong hoạt động chuyển đổi số
  Chính phủ số
  04/08/2023 11:40

  Bước thăng hạng nhảy vọt của tỉnh Quảng Ngãi trong hoạt động chuyển đổi số

  Trong năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự bức tốc ngoạn mục trong hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nhằm thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối toàn cầu, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát động Phong trào Chuyển đổi số.

 • Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia
  Chính phủ số
  03/08/2023 10:35

  Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia

  Việc vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ lệu dân cư trên quy mô quốc gia đã và đang được triển khai mang lại kết quả quan trọng, không chỉ làm giàu thêm Hệ sinh thái Chính phủ điện tử mà còn góp phần kiến tạo Chính phủ liêm chính, hành động, phát triển, phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh con người.

 • Kiến tạo "Niềm tin số" với Nền tảng tín nhiệm mạng
  Chính phủ số
  02/08/2023 10:15

  Kiến tạo "Niềm tin số" với Nền tảng tín nhiệm mạng

  Trong thời đại số, môi trường mạng luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro, nguy cơ khi lượng thông tin và website khổng lồ và đa dạng. Sự ra đời của nền tảng Tín nhiệm mạng góp phần kiến tạo “niềm tin số”, thúc đẩy không gian mạng phát triển an toàn, lành mạnh.

 • Hiệu quả ứng dụng "Trợ lý ảo" trong ngành Tòa án
  Chính phủ số
  02/08/2023 09:59

  Hiệu quả ứng dụng "Trợ lý ảo" trong ngành Tòa án

  Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thử nghiệm Trợ lý ảo đóng vai trò như một thư ký riêng, am hiểu pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án. Đây được coi là một bước đi có tính đột phá về chuyển đổi số trong ngành Tòa án.

 • Tổ chức tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên quy mô quốc gia
  Chính phủ số
  27/07/2023 21:07

  Tổ chức tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên quy mô quốc gia

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ “thần tốc” (khoảng 95% cơ quan, đơn vị) so với thời gian để các Cơ sở dữ liệu quốc gia trước đó đạt mức độ bao phủ tương tự.

 • PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ TẠI TỈNH QUẢNG NINH
  Chính phủ số
  27/07/2023 21:03

  PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ TẠI TỈNH QUẢNG NINH

  Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu về chỉ số cơ sở hạ tầng tại Việt Nam năm 2022. Để có được kết quả kể trên, tỉnh Quảng Ninh đã rất chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng số để thúc đẩy nền sản xuất thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số.

 • Kết quả đánh giá các Cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023
  Chính phủ số
  25/07/2023 18:00

  Kết quả đánh giá các Cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023

  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Báo cáo Sơ kết tình hình chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023 đã chỉ ra những kết quả nổi bật trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành và địa phương.

 • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ, CẤP TỈNH NĂM 2022 (DTI 2022)
  Chính phủ số
  24/07/2023 13:54

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ, CẤP TỈNH NĂM 2022 (DTI 2022)

  Tại Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ diễn ra ngày 12/07/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 tại địa chỉ: https://dti.gov.vn/xep-hang-2022.

 • Xây dựng nhận thức số tại thành phố Đà Nẵng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”
  Chính phủ số
  24/07/2023 13:47

  Xây dựng nhận thức số tại thành phố Đà Nẵng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”

  Thành phố Đà Nẵng thực hiện tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số qua đa dạng các kênh truyền thông với tần suất thường xuyên, liên tục để xây dựng nhận thức số cho người dân theo hướng: “Dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

 • Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023
  Chính phủ số
  21/07/2023 09:19

  Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

  Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

 • 6 kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023
  Chính phủ số
  21/07/2023 09:15

  6 kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023

  Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo 6 kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023. Đây là cơ sở đánh giá hoạt động chuyển đổi số nửa đầu năm 2023 và đề ra phương hướng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng cuối năm 2023.

 • Chuyển đổi số quốc gia cần có hành động, mục tiêu cụ thể
  Chính phủ số
  21/07/2023 09:05

  Chuyển đổi số quốc gia cần có hành động, mục tiêu cụ thể

  Phát biểu kết luận tại "Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ" diễn ra vào chiều ngày 12/7, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 • Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
  Chính phủ số
  17/07/2023 17:18

  Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

  Chiều qua, ngày 12/7, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

 • Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
  Chính phủ số
  17/07/2023 16:51

  Một số nội dung mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

  Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2005 được đánh giá là cần thiết để tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

 • Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
  Chính phủ số
  17/07/2023 16:46

  Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

  Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 22/6/2023 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2023 có một số điểm mới so với luật hiện hành.

 • Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tạo hành lang thông thoáng cho giao dịch số
  Chính phủ số
  17/07/2023 16:36

  Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tạo hành lang thông thoáng cho giao dịch số

  Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) năm 2023 đã được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ 94,74% tán thành, có nhiều chính sách mới nổi bật giúp công nhận giao dịch điện tử sẽ có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Có thể coi Luật này là Luật cơ bản về chuyển đổi số.