Kết quả đánh giá các Cổng dịch vụ công 6 tháng đầu năm 2023

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Báo cáo Sơ kết tình hình chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023 đã chỉ ra những kết quả nổi bật trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành và địa phương.

Đối với trụ cột chính phủ điện tử, chính phủ số của chuyển đổi số quốc gia, dịch vụ công trực tuyến là tiêu chí quan trọng nhất. Điều đó không những tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.


Trong thời gian từ 01/3 - 31/3/2023, Đoàn công tác liên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, thành phần tham gia gồm Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện khảo sát trực tiếp tại 03 bộ, ngành và 09 địa phương. Các bộ, ngành được lựa chọn khảo sát là những bộ, ngành có nhiều dịch vụ công trực tuyến liên quan nhiều, trực tiếp đến người dân, khảo sát sâu xuống tận cấp trực tiếp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến các Cục, các Trung tâm. Các địa phương được lựa chọn khảo sát đại diện cho cả 3 miền, có miền núi, trung du, đồng bằng, địa phương đông dân, địa phương ít dân, khảo sát cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; khảo sát ý kiến của cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Kết quả khảo sát cho thấy có 6 nhóm nguyên nhân người dân không hài lòng hoặc gặp lỗi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ tương ứng là: 3% là do lỗi thiết bị đầu cuối của người dân; 5% là do lỗi kết nối mạng của người dân; 36% là do lỗi của Cổng dịch vụ công; 10% là do lỗi khi thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; 7% là do lỗi kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; 25% là do thủ tục hành chính phức tạp, làm trực tiếp dễ và nhanh hơn làm trực tuyến và 14% là do các nguyên nhân khác.


Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng đối với Cổng dịch vụ công của 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Cổng dịch vụ công được chia thành 5 mức độ, cụ thể như sau: Mức độ A - Từ 90 điểm đến 100 điểm; Mức độ B - Từ 80 đến 89 điểm; Mức độ C - Từ 65 đến 79 điểm; Mức độ D - Từ 50 đến 64 điểm; Mức độ E - Dưới 50 điểm.

Một Cổng dịch vụ công được công nhận đạt mức độ A có đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, hỗ trợ người dân truy cập thuận tiện và đặc biệt có tốc độ tải trang và đáp ứng thao tác của người dùng tốt, tốc độ tải trang dưới 2,5 giây, thời gian phản hồi dưới 0,2 giây. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố xếp hạng chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương theo các mức độ nêu trên.

Trong toàn bộ 83 Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương, có 39/83 được triển khai dưới hình thức thuê dịch vụ của doanh nghiệp, điểm trung bình đánh giá đạt 85,23 điểm, 40/83 được triển khai dưới hình thức đầu tư mua sắm giải pháp của doanh nghiệp, điểm trung bình đánh giá đạt 76,05 điểm, có 4/83 tự làm, điểm trung bình đánh giá đạt 68 điểm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp chuyên đề về việc thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã có văn bản số 2051/BTTTT-CĐSQG ngày 02/6/2023 hướng dẫn 20 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2023./.

Quét QR để tải infographic Kết quả đánh giá Cổng dịch vụ công.Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số