TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐA KÊNH, ĐA NỀN TẢNG

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên đa kênh, đa nền tảng thường xuyên, liên tục là việc làm cần thiết để người dân được cập nhật thường xuyên thông tin về chuyển đổi số, tiếp cận dễ dàng các nền tảng số có ích và học hỏi các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Vĩnh Long năm 2022 đã tích cực truyền thông về chuyển đổi số trên đa kênh, đa nền tảng và đạt hiệu quả cao trong việc đưa chuyển đổi số tiếp cận gần gũi hơn với người dân.
Trong thời đại số hóa ngày nay, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu không thể phớt lờ. Việc truyền thông, tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi số trên đa kênh, đa nền tảng là cần thiết để nhanh chóng đưa chuyển đổi số len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Đồng thời, đây là cách đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể nhận biết và hiểu rõ về lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó góp sức đẩy nhanh quá trình đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hiện đại, hùng cường, thịnh vượng. 

Bài viết mới nhất

ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG  NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023