Làng số

Làng số viết về khát vọng dùng công nghệ số để thay đổi cuộc sống, thông qua những câu chuyện về việc người dân đã tự dùng công nghệ số để giải quyết các vấn đề của chính mình, từ đó, giúp gia đình mình, làng xóm mình thay da đổi thịt.

"Nếu không vì họa giặc Ân

Chắc chàng Gióng sẽ nông dân suốt đời

Dãi dầu nón lá áo tơi

Lưng trâu ngất ngưởng với lời ca dao

Sẽ mê cô Mận cô Đào

Mé sông đánh dậm, bờ ao buông chài

Bùi củ sắn, ngọt củ khoai

Chiều hôm hái củi sớm mai cuốc cày…"

Thế nếu không có công nghệ số thì sao?

Làng số được biên tập bởi một nhóm cán bộ trẻ làm công tác chuyển đổi số quốc gia tại Bộ Thông tin và Truyền thông với lòng yêu làng quê nồng nàn.

Làng số viết về khát vọng dùng công nghệ số để thay đổi cuộc sống, thông qua những câu chuyện về việc người dân đã tự dùng công nghệ số để giải quyết các vấn đề của chính mình, từ đó, giúp gia đình mình, làng xóm mình thay da đổi thịt.

Phiên bản điện tử tại địa chỉ: https://langso.dx.gov.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/lang.so.mic  

Bài viết mới nhất

Làng số
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT  ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT  VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG  ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”