Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

TIN TỨC / XÃ HỘI SỐ

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền hình

4:53 PM - Thứ sáu,ngày 18/08/2023

Với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 và công cuộc chuyển đổi số đối với người dân, trong thời gian qua các đài truyền hình đã và đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất số lượng lớn, đa dạng chương trình có nội dung liên quan đến “Chuyển đổi số”.