Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất

Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình” hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn trao đổi thường niên của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành về tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Ngày 14/9, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất tại tỉnh Nam Định. Diễn đàn với phiên hội thảo cấp cao và 3 hội thảo chuyên đề, đã thảo luận xoay quanh những kết quả đạt được và định hướng mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.


Toàn cảnh Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất

Kinh tế số và xã hội số là hai trụ cột Chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đều xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là trọng tâm chiến lược của Việt Nam trong trung và dài hạn và đặt ra các mục tiêu rất cao và cụ thể.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số đã và đang trở thành động lực chính dẫn dắt xu thế phát triển kinh tế thế giới và mỗi quốc gia.


Tại mục tiêu, định hướng và đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của Việt Nam đều đã nhấn mạnh phải đổi mới tư duy và hành động, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đảng, Nhà nước ta cũng rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát triển kinh tế số để giúp người dân giàu có hơn, phát triển xã hội số để hạnh phúc hơn

- Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

- Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc diễn đàn.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế số

Tại diễn đàn, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực đã cùng đóng góp và chia sẻ đường hướng, chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các khuyến nghị để thúc đẩy tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo; sớm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Một trong những kết quả nổi bật về kinh tế số, xã hội số được trình bày tại diễn đàn đó là báo cáo Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế số. Theo đó, tỉ trọng đóng góp của kinh tế số vào GDP của Việt Nam ngày càng tăng, tỉ trọng kinh tế số tăng từ 11,91% năm 2021 lên mức 14,26% trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 14,96%. Báo cáo thường niên kinh tế số e-Conomy SEA do Google và Temasek nghiên cứu, công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam năm 2022 đạt 28% dẫn đầu trong các quốc gia Đông Nam Á.

Năm 2022, có hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài , tăng gần 20% so với năm 2021. Hạ tầng số được tăng cường đầu tư, nhiều nền tảng số tiếp tục được phát triển.

Điểm sáng trong phát triển xã hội số tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023, một số tỉnh đã có số lượng tài khoản thanh toán được mở tại các ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đã vượt mức dân số bình quân của tỉnh, như: Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Long An, Kiên Giang, Triển khai.


Các đồng chí Lãnh đạo tham quan Triển lãm các ứng dụng công nghệ

phát triển kinh tế số nằm trong khuôn khổ diễn đàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, diễn đàn còn đề ra những thách thức nước ta phải đối mặt, khi số lượng nền tảng số quốc gia chưa được triển khai rộng rãi, nhân lực cho chuyển đổi số chưa đáp ứng cả về số lượng lẫn chất lượng. Vì vậy cần nỗ lực thực hiện đúng định hướng chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xu hướng phát triển kinh tế số gắn với phát triển thương mại điện tử, sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số