ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thời cơ bắt kịp, đi cùng và có thể vươn lên, đưa ứng dụng khoa học, công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội; góp phần bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số trong suốt thời gian qua và đạt được một số kết quả đáng kể.

Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm đánh giá và nhìn nhận lại quá trình nỗ lực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện, từ đó tiếp tục phát huy những điểm sáng trong quản lý chỉ đạo, đồng thời khắc phục một số vấn đề còn hạn chế.


Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số.

MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ CẦN THÁO GỠ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 còn một số tồn tại, hạn chế như:

    (1) Đội ngũ nhân lực tham mưu, triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước rất hạn chế, thiếu chính sách thu hút, đãi ngộ.

    (2) Hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ, xuống cấp, không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số.

    (3) Chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn.


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Với những thành tựu đạt được và cả một số hạn chế tồn đọng, tỉnh cần tiếp tục tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đúng với chủ đề Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; tích cực triển khai thiết lập cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung và nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp để cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê, dự đoán, dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành.


Bài viết mới nhất

ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG  NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023