ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, thời cơ bắt kịp, đi cùng và có thể vươn lên, đưa ứng dụng khoa học, công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội; góp phần bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số trong suốt thời gian qua và đạt được một số kết quả đáng kể.

Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm đánh giá và nhìn nhận lại quá trình nỗ lực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện, từ đó tiếp tục phát huy những điểm sáng trong quản lý chỉ đạo, đồng thời khắc phục một số vấn đề còn hạn chế.


Sau 02 năm thực hiện công tác chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan, đơn vị địa phương đã thực hiện tốt công tác định hướng, xây dựng và ban hành thể chế, chính sách về chuyển đổi số; đã có sự tham gia vào cuộc của Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về chuyển đổi số đã được chuyển biến tích cực, dần đi vào thực thi, hành động.

MỘT SỐ KẾT QUẢ

1. Chính phủ số và Hạ tầng số

(1) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) được kết nối đến 100% các sở, ban, ngành, địa phương, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng truyền dẫn căn bản để kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước.

(2) Tham gia kết nối Nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia, khai thác sử dụng dữ liệu từ 08 cơ sở dữ liệu, 11 hệ thống thông tin có quy mô toàn quốc của 13 bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu với trung bình khoảng 15.000 giao dịch/ngày.

(3) Cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần, 681 DVCTT toàn trình với khoảng 3.853 cán bộ công chức thường xuyên sử dụng.

(4) Hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp, công khai 1.172 DVCTT một phần và toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên cổng dịch công quốc gia; hơn 8.879 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng dịch cụ công quốc gia.

(5) Tổng số hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 1/1/2021 đến 27/7/2023 trên hệ thống đạt 2.587.362 hồ sơ, trong đó có 474.573 hồ sơ được người dân/doanh nghiệp nộp trực tuyến.

(6) Cung cấp DVC trực tuyến đã đem lại những hiệu quả cụ thể, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền các cấp góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.

2. Kinh tế số

Kinh tế số đã bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc.


3. Xã hội số

Các cơ sở giáo dục đã ứng dụng phần mềm quản lý trường vào dạy và học; các trạm y tế cấp xã đã triển khai ứng dụng quản lý thông tin y tế; xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa; lập hồ sơ sức khỏe điện tử….


Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số.

MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ CẦN THÁO GỠ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 còn một số tồn tại, hạn chế như:

(1) Đội ngũ nhân lực tham mưu, triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước rất hạn chế, thiếu chính sách thu hút, đãi ngộ.

(2) Hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ, xuống cấp, không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số.

(3) Chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn.


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Với những thành tựu đạt được và cả một số hạn chế tồn đọng, tỉnh cần tiếp tục tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đúng với chủ đề Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; tích cực triển khai thiết lập cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung và nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp để cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê, dự đoán, dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành.Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số