CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là ngày để đánh giá, nhìn nhận và đẩy nhanh các hành động với một tầm nhìn 2030, Việt Nam trở thành Quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp - cùng chung tay chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường 2045.


Ngày Chuyển Đổi Số Quốc Gia 10/10/2023 là cơ hội để cả Việt Nam nâng cao tầm quan trọng của số hóa trong sự phát triển. Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là sự thay đổi tương lai của cuộc sống và kinh tế. Doanh nghiệp và cơ quan chính phủ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong thời đại số hóa.

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là: "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".


Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động bao gồm 6 hoạt động chính:

1. Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

2. Xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

3. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

4. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia.

5. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

6. Tổ chức Triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Al).

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị", các bộ, ngành, địa phương và toàn quốc cùng thực hiện tích cực các hoạt động chuyển đổi số trên tinh thần "toàn dân, toàn diện", ưu tiên sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số Make in Vietnam để từ đó tạo ra giá trị thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực của cuộc sống. Cụ thể:

- Cải thiện dịch vụ công: Việt Nam sử dụng dữ liệu số để cải thiện dịch vụ công cộng như giao thông, y tế, và giáo dục. Bằng cách theo dõi và phân tích dữ liệu, chính phủ có thể tối ưu hóa quy trình và đảm bảo dịch vụ tốt hơn cho người dân.

- Phát triển kinh tế số: Kinh tế số đang trở thành một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu số để nắm bắt cơ hội thị trường, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, và tạo ra mô hình kinh doanh mới.

- Tăng cường bảo mật dữ liệu: Với sự tăng cường về lượng dữ liệu số, việc bảo mật dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng. Việt Nam đã và đang đầu tư trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin quan trọng khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

- Thúc đẩy sử dụng dữ liệu công cộng: Chính phủ và các tổ chức xã hội khuyến khích cộng đồng sử dụng dữ liệu công cộng để tạo ra ứng dụng và dịch vụ mới. Điều này thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp số hóa tại Việt Nam.

Theo Quyết định số 1080/QĐBTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Bài viết mới nhất

Làng số
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT  ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT  VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG  ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”