CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023

Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các hoạt động và đưa ra một số hoạt động mang tính tham khảo để lan tỏa chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.Bài viết mới nhất

ĐẮK LẮK SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG  NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023