• Thanh toán nhanh, chuyển tiền nhanh

Thanh toán nhanh, chuyển tiền nhanh

Quy mô thị trường

Thanh toán không tiền mặt mới chiếm 30% trong tổng phương tiện thanh toán.

Thực trạng

Rào cản lớn nhất hiện nay là việc thanh toán không tiền mặt đang được đánh giá về trải nghiệm là chậm hơn thanh toán bằng tiền mặt.

Mong muốn giải đáp

Để phổ cập thanh toán không tiền mặt, cần giải pháp để trải nghiệm khách hàng khi thanh toán không tiền mặt nhanh hơn thanh toán bằng tiền mặt và vẫn đảm bảo các quy định an toàn và bảo mật.

Thông tin liên hệ

Đ/c Tungld - PGĐ TT Sản phẩm VDS