• Nguồn nhân lực triển khai thực hiện Chuyển đổi số

Nguồn nhân lực triển khai thực hiện Chuyển đổi số

Tổng Quan

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các địa phương, nhất là tuyến miền múi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hiện nay đang thiếu hụt nhân lực, nhất là nhân lực CNTT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất các sản phẩm, ứng dụng, công nghiệp ICT; ứng dụng phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh, an toàn, an ninh thông tin...

Nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước phần lớn cán bộ phụ trách CNTT đều là cán bộ kiêm nghiệm, biệt phái, hợp đồng, không có chuyên môn sâu về CNTT. Bên cạnh đó công việc không ổn định, mức lương thấp không tương xứng với trình độ và áp lực công việc đặt ra nhiều cán bộ xin chuyển công tác, thậm chí xin thôi việc. Trong khi đó, kết quả của việc chuyển đổi số có thành công hay không thì yếu tố nhân lực là then chốt, quyết định.

Nguồn nhân lực trong xã hội còn nhiều hạn chế, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin thiếu hụt trầm trọng, hiện chỉ chiếm 2,8% tổng số lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong khi yêu cầu đặt đặt ra kinh tế số phải chiếm 20% GRDP vào năm 2025. 

Mong muốn giải đáp

- Chính phủ cần có chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT, chuyển đổi số chung cho cả khối tư nhân và nhà nước; ban hành cơ chế tuyền dụng công chức và có những ưu đãi đặc thù cho cán bộ phụ trách CNTT, đặc biệt là cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tại cơ sở.

- Cần thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao chuyên môn cho cán bộ công chức chuyên trách về Công nghệ thông tin, đặc biệt về các kiến thức chuyên sâu phục vụ triển khai vận hành Đô thị thông minh, Chính quyền số, Chuyển đối sổ các lĩnh vực ...

Các doanh nghiệp số cần chung tay với chính quyền để tạo ra môi trường số cũng như thúc đẩy chất lượng đào tạo đầu ra từ ngành Giáo dục. Môi trường số hấp dẫn sẽ khiến các chuyên gia cống hiến hết mình để xây dựng các địa phương phát triển bền vững.

Tổ chức cá nhân đưa ra bài toán

Họ và tên: Đinh Sỹ Nguyên

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:

Thư điện tử: dinhsynguyen@quangninh.gov.vn