• Nền tảng số hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Nền tảng số hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Tổng Quan

Quỹ tín dụng nhân dân là một loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động; năng lực quản lý, điều hành, kiểm soát và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập; khả năng tài chính và quy mô hoạt động còn rất hạn chế; hoạt động chủ yếu trên địa bàn nông thôn nên thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Vì thế, cần xây dựng nền tảng số cho hệ thống tín dụng nhân dân.

Quy mô thị trường

Dân số Việt Nam khoảng 98,71 triệu người (thống kê năm 2022), trong đó ước tính khoảng 65% sống ở nông thôn, là những đối tượng có nhu cầu lớn vay vốn ở các quỹ tín dụng nhân dân trên cả nước. 97% số doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thị trường Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho dịch vụ tài chính vi mô phát triển.

Số lượng quỹ tín dụng nhân dân trên cả nước lên đến 1.182 quỹ, hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố trong nước với số vốn điều lệ đang dao động ở mức 4.713 nghìn tỷ đồng và 1.712 triệu thành viên, đối với những quỹ tín dụng nhân dân nhỏ thì số lượng thành viên cũng phải 1 nghìn, quỹ tín dụng nhân dân lớn lên đến 10 nghìn thành viên.

Ở Việt Nam hiện có hơn 100 tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô chia thành 3 nhóm: Các tổ chức chính thức; Các tổ chức bán chính thức và Các tổ chức phi chính thức. Thống kê đến ngày 31/12/2021 Việt Nam có 4 tổ chức tài chính vi mô được cấp phép, có khoảng 50 chương trình/dự án tài chính vi mô bán chính thức lớn và trên 250 dự án tài chính vi mô nhỏ hơn.


Mong muốn giải đáp

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro; xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, không làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nói riêng và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. 

Tạo thuận lợi cho các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ tín dụng, thanh toán; giúp người dân xóa bỏ định kiến tiêu cực do sự đổ vỡ của các HTX tín dụng trước đây và ngày càng tin tưởng hơn vào hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Huy động nguồn vốn nhàn rỗi của thành viên và dân cư, qua đó, cung ứng vốn kịp thời, tạo điều kiện để thành viên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu đầu tư, khai thác tiềm năng kinh tế ở địa phương, huy động được lực lượng lao động lúc nông nhàn vào việc khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống bản địa và kinh doanh dịch vụ nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của thành viên, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Từ những điều trên cần có một nền tảng hoàn chỉnh, có áp dụng AI với các chức năng chính:

- Giám sát hoạt động cho vay, quản lý tiền vay, đảm bảo việc sử dụng tiền vay đúng mục đích; kiểm soát hoạt động tín dụng theo nguyên tắc phân định và bảo đảm tính độc lập giữa bộ phận thẩm định và bộ phận xét duyệt cho vay; kiểm soát chất lượng tín dụng, chủ động quản lý và kiểm soát nợ xấu; quản lý rủi ro để giảm chi phí dự phòng rủi ro.

- Đáp ứng yêu cầu quản trị, quản lý tài chính, hạch toán, kế toán của quỹ tín dụng nhân dân và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra, giám sát đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro; phát hiện, ngăn chặn và xử lý yếu kém, các sai phạm, rủi ro đạo đức của quỹ tín dụng nhân dân.


Văn bản liên quan

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010.

- Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

- Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.


Tổ chức cá nhân đưa ra bài toán

- Tổ chức: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Cá nhân:

+ Họ và tên: 

+ Chức vụ: 

+ Điện thoại: 

+ Thư điện tử: 


Tổ chức, cá nhân sẵn sàng cho áp dụng thử nghiệm

- Tên cơ quan/tổ chức: Quỹ tín dụng nhân dân

Thông tin liên hệ

- Tên cơ quan/tổ chức: Cục Tin học hoá