• Nền tảng kho học liệu số cho giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông

Nền tảng kho học liệu số cho giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông

Tổng Quan

Với khối lượng tài liệu đồ sộ, như đồ án, giáo án, sách giáo khoa,... thì việc có một phần mềm học liệu số là một việc làm vô cùng cấp bách. Việc có một kho học liệu này sẽ giúp người dân có một đầu mối uy tín tìm kiếm tri thức, góp phần nâng cao dân trí.

Quy mô thị trường

Hiện nay cả nước có khoảng 23 triệu học sinh, trong đó học sinh mầm non là gần 5,4 triệu; học sinh phổ thông là gần 17,6 triệu em (trong đó tiểu học trên 8,7 triệu; THCS trên 6 triệu; THPT trên 2,8 triệu). Cả nước có khoảng 1,2 triệu giáo viên.

Thực trạng

Thông thường mỗi giáo viên có giáo án/bài giảng riêng, một cách truyền đạt riêng. Đối với các em học sinh, đặc biệt là ở cấp tiểu học và THCS, việc tiếp xúc với kiến thức chủ yếu thông qua bài giảng (giáo án) của các thầy cô giảng dạy trực tiếp, bạn bè cùng lớp, khó lòng tiếp cận các bài giảng, cách truyền đạt của các thầy cô khác hoặc từ bạn bè ngoài lớp. Trong khi đó, với 1,2 triệu giáo viên, nguồn dữ liệu về bài giảng là rất phong phú, đa dạng, đa góc cạnh, rất nhiều bài giảng hay nhưng chưa có giải pháp để chia sẻ giữa các thầy cô, cũng như cho học sinh. Điều này dẫn đến học sinh ít có cơ hội tiếp xúc với các bài giảng tốt nhất, phát sinh nhu cầu học thêm; thầy cô ít có cơ hội tiếp xúc, trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp khác ngoài trường.

- Học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh ở nông thôn, miền núi, các bạn có gia cảnh khó khăn, sẽ có cơ hội được học tập tốt hơn do các em được tiếp cận với các bài giảng tốt nhất của các thầy cô. 

- Việc được tiếp xúc với đa dạng các bài giảng còn giúp học sinh bớt áp lực về việc đi học thêm, năng động và linh hoạt trong việc bố trí thời gian học (có thể học mọi lúc, mọi nơi), đặc biệt là đối với hình thức học trực tuyến. 

- Đối với giáo viên, việc được tiếp cận với các bài giảng hay của đồng nghiệp sẽ giúp giáo viên tự đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, vừa tạo động lực cho thi đua. 

- Nhà trường, ngành giáo dục có thể đánh giá được mong muốn, xu hướng học của học sinh của từng khố lớp học thông qua các dữ liệu liên quan tới bài giảng, đặc biệt là các dữ liệu về lượt tải, lượt xem. 


Mong muốn giải đáp

- Xây dựng một kho học liệu số nơi các bài giảng tốt nhất của giáo viên cho từng cấp học, từng lớp được các trường chia sẻ lên nền tảng để các giáo viên khác tham khảo, học hỏi; học sinh có thể tự học, và “được học” với các thầy, cô tốt nhất.

- Mỗi giáo viên đều được đăng tải bài giảng của mình lên nền tảng; mỗi trường/ mỗi huyện/mỗi tỉnh có danh sách những bài giảng tốt nhất cho từng khối lớp học do chuyên môn bình chọn. 

- Kho học liệu gồm các bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho tất cả các môn học của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Kết nối liên thông kho học liệu số với thư viện điện tử, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo đại học; phát triển các phòng thí nghiệm ảo, các phòng thực hành và thực tập ảo.

- Được định hướng, định hình để chia sẻ giữa các địa phương với nhau, hướng đến nền giáo dục không còn giới hạn bởi trường, lớp, khoảng cách địa lý; giúp các đối tượng dễ tiếp cận, lựa chọn những gì hay nhất, phù hợp nhất đối với cá nhân; giúp lan tỏa, duy trì, phổ biến tư duy mới, sáng tạo vì sự phát triển của nền giáo dục.


Văn bản liên quan

Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”  hướng đến xây dựng kho học liệu số:

Tổ chức cá nhân đưa ra bài toán

- Tổ chức:  Sở GDĐT Quảng Ninh

- Cá nhân:

+ Họ và tên: Đinh Ngọc Sơn

+ Chức vụ: 

+ Điện thoại: 0912667212

+ Thư điện tử: 


Tổ chức, cá nhân sẵn sàng cho áp dụng thử nghiệm

Tổ chức: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Thông tin liên hệ

- Tổ chức: Cục Tin học hóa

- Cá nhân: 

+ Họ và tên: Đỗ Công Anh

+ Chức vụ: Cục trưởng 

+ Điện thoại: 0912345678

+ Thư điện tử: dcanh@mic.gov.vn