• Nền tảng giải pháp cho vay ngang hàng P2P leanding

Nền tảng giải pháp cho vay ngang hàng P2P leanding

Tổng Quan

P2P lending - Cung cấp nền tảng ứng dụng kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính.

Quy mô thị trường

Tại Việt Nam động lực thúc đẩy cho vay ngang hàng đến từ tỷ lệ sử dụng Internet là 49,7% và sử dụng Smartphone là 48,6%. Nhiều người dùng có nhu cầu phải tiếp cận các hình thức cho vay truyền thông hoặc không thể tiếp cận được dịch vụ ngân hàng

Thực trạng

Trước tốc độ phát triển nhanh của thị trường P2P lending, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo cơ chế thí điểm hoạt động cho vay ngang hàng để trình Chính phủ, dự kiến đưa lĩnh vực cho vay ngang hàng vào Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng

Mong muốn giải đáp

Mong muốn tạo ra các nền tảng, sản phẩm ưu việt giúp triển khai dịch vụ P2P lending hiệu quả và giải quyết được nhu cầu của khách hàng.

Thông tin liên hệ

Đ/c Vinhbt1 - PGĐ TT Sản phẩm VDS