• Giải pháp phần mềm AI hỗ trợ phân tích ảnh nhiễm sắc thể hỗ trợ tự động hóa quy trình chuẩn đoán các bệnh từ nhiễm sắc thể

Giải pháp phần mềm AI hỗ trợ phân tích ảnh nhiễm sắc thể hỗ trợ tự động hóa quy trình chuẩn đoán các bệnh từ nhiễm sắc thể

Tổng Quan

Phân tích nhiễm sắc thể đóng vai trò rất lớn trong y học như các bệnh có tính đi truyền, ung thư máu.

Thực trạng

Ở các cơ sở y tế Viet Nam, các kỹ thuật viên thường phải soi mẫu bằng kính hiển vi và mất rất nhiều thời gian để tách lọc và phân tích NST trên hình ảnh hiển vi.

Mong muốn giải đáp

Mong muốn tìm kiếm giải pháp ứng dụng AI trong lĩnh vực này giúp nâng cao độ chính xác phân tích cũng như giúp tự động hóa quy trình tiết kiệm thời gian nâng cao năng xuất lao động.