• Giải pháp công nghệ thị giác máy tính trong điều hướng robot tự hành mặt đất ngoài trời

Giải pháp công nghệ thị giác máy tính trong điều hướng robot tự hành mặt đất ngoài trời

Tổng Quan

AI robot đang là xu thế của thế giới ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Giải pháp sử dụng cameras mô phỏng lại khả năng sử dụng mắt và trí nhớ của con người với mong muốn phát triển các mô hình AI có thể nhận dạng được vị trí, hướng đi, phát hiện, tương tác và tránh vật cản trong môi trường động có sự tham gia giao thông của các đối tượng khác là một hướng tiếp cận đang được nghiên cứu rất mạnh trên thế giới cho nhiê‌u do‌ng robot khác nhau.

Thực trạng

Robot hoạt động ngoài trời cần tự động điều hướng đảm bảo an toàn và chính xác trong quá trình di chuyê‌n. Các giải pháp thông thường sử dụng GPS hoặc GPS kết hợp các cảm biến khác như IMU vẫn có sai số khá lớn, trong nhiều tình huống còn bị mất tín hiệu.

Mong muốn giải đáp

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm giải pháp công nghệ cho bài toán này với dòng robot tự hành mặt đất.