Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

TIN TỨC / CHÍNH PHỦ SỐ

Sổ tay dữ liệu mở

2:38 PM - Thứ tư,ngày 07/06/2023

Dữ liệu mở là một trong những nội dung thể hiện sự minh bạch, tinh thần kiến tạo của Chính phủ đối với đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.