Học tập trực tuyến - Không gian học tập được mở rộng

Nếu việc học chỉ giới hạn ở phạm vi trường học, các em học sinh sẽ khó có thể tiếp cận những tri thức mới đòi hỏi sự tìm tòi, tự học cao. Kể từ sau Covid-19, việc dạy học trực tuyến trở nên phổ biến và trở thành phương phương thức dạy học mới, hỗ trợ, thúc đẩy chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

Sự phát triển của công nghệ đã thay đổi cách thức tiếp cận tri thức và học tập của các em học sinh ở các làng quê. Nếu như trước đây, để tiếp cận tri thức, các em chỉ có lựa chọn đến trường. Thế nhưng, với sự ra đời của các nền tảng số học tập trực tuyến, các em có thể ngồi ở nhà học tập thông qua thiết bị kết nối mạng, mọi lúc mọi nơi. Và vì vậy, không gian học tập của các em được mở rộng ra đáng kể.

Nguồn: langso.dx.gov.vn

Bài viết mới nhất

Phổ cập tên miền quốc gia .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số
Thư viện sách số