Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
12/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 12/10/2023
1893/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công bố chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 06/10/2023
1758/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân 05/10/2023
1721/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 12/10/2023
10/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 nẫm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/10/2023
04/VBHN-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 04/VBHN-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 05/10/2023
63/2023/NĐ-CP Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi theo Luật 09/2022/QH15 04/10/2023
1556/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế 05/10/2023
1552/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 12/10/2023
1499/QĐ-BTTTT Quyết định Công nghệ thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin 05/10/2023