Thông tư quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Số ký hiệu 12/2023/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực 27/11/2023
Ngày ban hành 10/10/2023
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Trích yếu Thông tư quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
File đính kèm

37. TT số 12_2023 Bộ TTTT 10.10.2023.pdf

Tải về

Văn bản khác

Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành Tải xuống
10/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 10/2023/TT-BTTTT ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 nẫm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 05/09/2023
04/VBHN-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 04/VBHN-BTTTT quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 30/08/2023
09/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 28/07/2023
08/2023/TT-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 28/07/2023
03/VBHN-BTTTT Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư 03/VBHN-BTTTT quy định về danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 25/07/2023